HVĚZDA O TRECH KRYSTALECH

Přistoupíme-li dnes, po třičtvrtě století, alespoň ke zběžnému pohledu na dobrodružství ducha, kterým surrealismus bezesporu je a oprostíme-li se od nánosu přívlastků, kterým ho častovali jeho hrobaři i nezúčastnění pozorovatelé, objeví se nám pod patinou času jedna velká trojramenná hvězda, jež nejen dosud nepotemněla, ale která stále jasně září nad současnou a ne pro všechny přijatelnou skutečností.

Současná společnost, alespoň jak ji známe v Evropě, i přes určité materiální výhody, které někdy štědře a jindy velmi opatrně přerozděluje svým občanům, však často umrtvuje lidskou psychiku svojí lhostejností, zaběhnutými pořádky, konvencemi a vyčerpávajícím konformismem. Ta trojcípá hvězda, která se stále třpytí a přitahuje ty, jež přestali důvěřovat postulátům samospasitelné filosofie, neomylnému vývoji, tzv. moderního umění a pokroku jako jedinému zdroji lidského štěstí,tato hvězda s příchutí subverze odporu a snahou znovu a znovu postavit skutečnost před otázky o jejím opravdovém smyslu, tato hvězda znázorňuje trojici naplňující podstatu surrealismu – poesii, lásku a svobodu. Tyto tři aspekty jsou nedělitelné, souměřitelné a navzájem se pronikají.

Prvním krystalem je POESIE. Novalis, ještě dávno před Bretonem („Poesie musí napovědět své vlastní řešení problémů života“) proklamoval, že „poesie je absolutní zkušeností“. V surrealismu se tak poesie dostala do středu života tím, že přestala být pouhým uměním a stala se metodou vedoucí k nejširšímu vědomí a zároveň integrální součástí člověka. Jedině její pomocí se obdivuhodnou krystalizací reálného dospívání k zázračnému, které často povyšuje i banální složky všedního života na zázračné jiskření. Surrealismus také jako první položil problém vzájemného vztahu mezi poezií a revolucí, navazující tak na Rimbaudovo a Marxovo „změnit život, přeměnit svět“.

Druhým krystalem je LÁSKA, která pro Bretona znamená „osudovou sílu“ jako je sen a poetické inspirace. Pro surrealisty je láska spojena s nejvyššími sférami ducha. Stále platným zůstává Bretonův postulát, že „zredukujeme umění na jeho nejjednodušší výraz, kterým je láska“.

Třetím krystalem je SVOBODA, která je pro surrealisty základním předpokladem k rozvinutí lidského ducha, životní dimenzí, kterou je třeba každopádně vydobýt, aby život byl opravdu hodným k žití. V této doméně surrealismus odmítá všechny kompromisy. Tato touha po osvobození je vyjádřena v surrealistické tvorbě tím, že se vyhýbá tradičním vzorům, pravidlům, postupům. Proto třeba v malířství nejde nikdy o snahu po estetickém vyjádření, ale o touhu dospět k novým objevům, dosáhnout dosud nedosažitelného.

Každé opravdové surrealistické dílo obsahuje všechny tyto tři aspekty, které vytvářejí jeho vlastní systém. Tato výstava chce tyto principy divákovi přiblížit a napovědět míru jejich vzájemného prolínání a ovlivňování. I když surrealistická aktivita ztratila svoji původní potenci překvapení tím, že její síla se ocitla již léta v muzeích a školních učebnicích, vystavená díla svojí znepokojivou naléhavostí navazují na dlouholetý vývoj surrealismu aniž by ustrnula na dávno dosažených pozicích.


Arnošt Budík
Fotogalerie thickbox :: stir-up.net :: webdesign svobodne.net