VZNIK SKUPINY

Stir up Parasurrealistická skupina Stir up vznikla rozpadem ostravské pobočky Společnosti Karla Teiga v r. 1995. Anglický název má několik významů - (vyvolat neklid, nepokoj, vzpouru atd.). Bohatá výstavní a publikační činnost v úzké spolupráci především s parasurrealistickou skupinou Phases.

Surrealismus vznikl v roce 1924 v Paříži zveřejněním manifestu surrealismu André Bretonem.
André Breton
André Breton
V roce 1935 vznikla v Paříži parasurrealistická skupina Le Grand Jeu (m. j. J. Šíma). Česká surrealistická skupina vznikla v r. 1934 v Praze zveřejněním manifestu Surrealismus v ČSR (členové: Štyrský, Toyen, Makovský, Nezval; a od 1935 i K. Teige). Za války vznikla parasurrealistická skupina Ra (Rakovník, Brno, Praha) (členové: Zykmund, Lacina, Kundera, Istler, Tikal, Reichmann), po r. 1948 se skupina rozpadla; Istler a Tikal byli kooptováni pražskou surrealistickou skupinou. V r. 1964 vznikla i efemerní skupina Vatenés v Brně (F. Řezníček) a ve stejném r. vznikla v Brně parasurrealistická skupina Lacoste (členové: Budík, Havlíček, Kremláček, Navrátil, Pajurek), úzká spolupráce s pařížskou surrealistickou skupinou a dalšími skupinami ve světě. Členové skupiny Lacoste se stali rovněž členy Centre internationale actualité fantastic et magique se sídlem v Bruselu. Na počátku 70. let skupina zanikla. Veřejná surrealistická aktivita byla obnovena v r. 1990 ustavením ostravské pobočky Společnosti Karla Teiga. V r. 1993 vzniká v Brně skupina A.I.V., která v r. 1997 byla kooptována do pražské surrealistické skupiny. Kromě členů surrealistických skupin existovali i umělci stejné orientace, kteří však nebyli členy žádné surrealistické skupiny, proto jsou správně zařazování mezi imaginativní umělce (např. F. Muzika, Z. Sklenář, F. Janoušek, F. Malý ad.).

ODKAZY NA PODOBNÉ STRÁNKY


Fotogalerie thickbox :: stir-up.net :: webdesign svobodne.net