ONDŘEJ VOREL

PhDr. Ondřej Vorel, nar. 13.2.1963 ve Zlíně. Vystudoval univerzitu v Ostravě a Olomouci. Je členem skupiny Stir up. Kromě četných výstav v naší republice vystavoval v Rakousku, Francii, Anglii a Belgii. Tvoří především jako malíř a grafik. Zabýval se rovněž technikou aerografie.

Fotogalerie thickbox :: stir-up.net :: webdesign svobodne.net